BYGGE- & NEDRIVNINGSTILLADELSE

Skal du bruge bygge- eller nedrivningstilladelse?

Står du for at skulle i gang med et byggeprojekt på din ejendom, kan det være en god idé at have en rådgiver med på sidelinjen. For det første, kan bygningsreglementer være kringlet at forstå og for det andet, kan det at indsende ansøgningen korrekt, være svært. 

Ofte giver små, sekundære bygninger, som carporte, overdækkede terrasser, skure og lignende anledning til stor forvirring. Dels er der forskellige regler, alt efter om ejendommen er beliggende i byzone, landzone eller sommerhusområde. Samtidig er Bygningsreglementets regler om hvad der må opføres uden ansøgning blevet ændret flere gange – senest i 2018. Tidligere har det bl.a. været tilladt at opføre 2 bygninger (fx drivhus) på max. 10 m² uden at søge byggetilladelse. Denne regel er ikke længere gældende, men der er mange der tror, at det fortsat er tilfældet. De nuværende regler siger, at man må opføre garage, carport, overdækket terrasser, udhuse m.m. med et SAMLET areal på 50 m² uden ansøgning om byggetilladelse. 

Hvis der er en lokalplan eller en tinglyst deklaration på ejendommen, kan den skærpe eller lempe kravene fra bygningsreglementet. Men det kan også have betydning for om fradraget på de 50 m² stadig er gældende, når bebyggelsesprocenten skal beregnes og dermed have betydning for, om du skal søge en dispensation.

Der hersker mange forestillinger om, hvornår en bygning er en bygning. Generelt kan siges, at hvis der er monteret et tag, er det en bygning. 

Ligeledes hersker der også forskellige historier om, hvornår en bygning kræver en byggetilladelse. Hvis annekset man ønsker i sin have, for eksempel er en gammel skurvogn med hjul under, så er det ikke en bygning og så er den undtaget fra kravet om byggetilladelse. Dette er IKKE rigtigt! Historien om, at hvis man bevarer det gamle fundament og så bygger nyt på det, så er man også undtaget fra kravet om byggetilladelse. Dette er heller IKKE rigtigt! Skrønen om, at hvis man opfører en bygning uden fast fundament, så kræver det ikke en byggetilladelse, er heller IKKE rigtig! 

Kontakt mig for en uforpligtende pris på hjælp til dit byggeprojekt.