BBR

Hvornår har du sidst tjekket din BBR-meddelelse?

BBR-loven (Lov om bygnings- og boligregistrering) siger, at ejere af registrerede bygninger skal meddele oplysninger om bygningen til brug for registrets drift*, mens bekendtgørelsen om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) siger, at ejere af faste ejendomme, har pligt til at påse, at den pågældende ejendom er registreret korrekt i BBR**.

Dette betyder, at man som bygningsejer i Danmark, har pligt til at sikre, at BBR har de faktiske oplysninger om ens ejendom. Det kan for eksempel være oplysninger om antal bygninger på ejendomme, deres anvendelse, deres arealer, materialer på tag og facader, varmekilde/-forsyning i de pågældende bygninger, antal toiletter m.m. 

Er det længe siden du har givet din BBR-meddelelse et eftersyn og har du eller tidligere ejer måske foretaget ændringer på din ejendom, kan jeg hjælpe dig med at få berigtiget oplysningerne. 

Du kan finde din BBR-meddelelse her (link) https://www.ois.dk/ 

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud på kontaktsiden. 

* https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/797 (Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering, §4, stk. 1)

** https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/1010 (Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR), §2, stk. 1)